Objecte i acceptació

Aquest avís legal regula l’ús del lloc Web www.isacabcn.org que posa a la seva disposició ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació, amb CIF G62516869, Gran Via de les Corts Catalanes, 583 5ª planta, 08011 Barcelona, telèfon  93 306 34 53 i direcció de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La navegació pel lloc Web www.isacabcn.org atribueix la condició d’usuari d’aquest i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc Web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació o davant de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

Condicions d’accés i utilització

El lloc Web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu Web al previ emplenament del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes les dades que comuniqui ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació  i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació i a no utilitzar-los, entre altres, per a:

  • difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la Llei i a l’ordre públic.
  • introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc Web i als seus serveis a través del consum massiu de recursos informàtics per mitjà dels quals ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació presta els seus serveis.
  • intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a altres àrees restringides dels sistemes informàtics de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
  • vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació o de tercers.
  • suplantar la identitat d’altres usuaris, de les administracions públiques o d’un tercer.
  • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès.
  • recavar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense comptar amb la sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc Web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació, sense que es pugui entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest Web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, copies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc Web són propietat de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest n’atribueixi a l’usuari cap dret.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i de qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació i el propietari del lloc Web en el què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació dels seus continguts o serveis. Les persones que es proposin establir un hipervincle hauran de sol·licitar prèviament per escrit autorització ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació. En qualsevol cas, l’hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre Web. Així mateix, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació o incloure continguts il·lícits, contraris als bons usos i a l’ordre públic.

ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació no es fa responsable de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició d’aquest lloc Web o de les actuacions que realitzi en base a ells.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El contingut d’aquest lloc Web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o utilitat per a un objectiu específic.

ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació exclou, fins allà on permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  • la impossibilitat d’accés al lloc Web o de la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tots classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través d’aquest lloc Web o dels serveis que s’ofereixen.
  • la presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  • l’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte d’aquest Web. En particular, i com a exemple, ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual, industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest Web i que no sigui gestionada directament pel nostre Webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar continguts que ofereixi aquest Web. ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o en recomana la visita, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

Política de privacitat

Quan sigui precís obtenir informació relativa a la seva persona, li serà sol·licitat que ens la proporcioni voluntàriament i expressa. Les dades recavades a través dels formularis de recollida de dades d’aquest lloc Web o altres vies seran incorporades a fitxers automatitzats de dades de caràcter personal dels quals són responsables ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació Es tractaran les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (drets ARCO) amb un escrit identificat amb la referència “Protecció de Dades” en el què s’acompanyi fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i en el què consti la petició en què es concreta la sol·licitud, direcció a efecte de notificacions, data i signatura a la següent adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 583 5ª planta, 08011 Barcelona.

ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i demés normativa aplicable. No obstant, ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc Web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o que se n’adverteixi.

Si opta per abandonar el nostre lloc Web a través d’enllaços que no pertanyen a la nostra entitat, ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació no es farà responsable de les polítiques de privacitat dels esmentats llocs ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política envers el correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè ha sol·licitat rebre o aquelles per a les què s’ha sol·licitat i obtingut el seu consentiment per a la seva recepció. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, pot exercir el seus drets de cancel·lació i renúncia de conformitat amb la Llei de Serveis per a la societat de la Informació i del Comerç Electrònic i la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin caràcter il·lícit de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines Web o accessibles a través del lloc Web, haurà d’enviar una notificació ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació  identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc Web de ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació serà d’aplicació la legislació espanyola, tot essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc Web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicat formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fer de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc Web ha d’entendre’s com una guia informativa sense propòsit de validesa legal.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se ISACA Barcelona Chapter, Associació pel control i l’auditoria dels sistemes d’informació  a través de:

Enviament per por correu postal a l’adreça següent: Gran Via de les Corts Catalanes, 583 5ª planta, 08011 Barcelona.

Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al: 93 306 34 53

Enviament per correu electrònic a l’adreça següent: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar

Calendaris

Octubre 2020
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Patrocinadors

Menu

Suport Institucional

Amunt