El delegat de la Rectora Sr. Joan Lluis Pérez de l’ UAB i el president d’ ISACA Barcelona Albert Lladó durant la signatura.

Conveni ISACA Barcelona Chapter amb l’ Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Associació paper Control i Auditoria de Sistemes d'Informació capítol de Barcelona (ISACA-Barcelona) han signat un conveni de col·laboració per tal d'establir el marc i vies per a la realització en comú d'activitats de divulgació, de formació i d'investigació que redunden en benefici d'ambdues parts.

La Comissió de seguiment del present Conveni Marc establirà les condicions sota les quals els associats d’ISACA Barcelona, podran beneficiar-se de determinats avantatges o beneficis en els cursos i seminaris de formació elaborats, participats i fomentats per qualsevol d’ambdues organitzacions.


L'objecte d'aquest conveni estableix que la UAB podrà difondre, per qualsevol dels mitjans establerts a tal efecte (pagina web, revistes,butlletins, etc.) aquelles activitats organitzades per ISACA Barcelona que resultin d’interès per a la comunitat UAB.


Així mateix, la UAB podrà comptar amb la col·laboració  d' lSACA Barcelona per a la redacció d'articles tècnics i/o de recerca i la seva publicació en els mitjans citats anteriorment.
Així mateix van afirmar la importància d'unir esforços per buscar l’excel·lència en la formació dels seus associats per donar més valor professional de cadascun dels membres d'ambdues organitzacions.


Així mateix s’establiran els criteris i condicions sota les quals els associats d'lSACA Barcelona i els membres de la comunitat UAB podran beneficiar-se d'avantatges o beneficis en els cursos i seminaris de formació elaborats, participats i/o fomentats per qualsevol d'ambdues organitzacions.

 

            A Bellaterra 3 de Novembre 2011

View the embedded image gallery online at:
http://www.isacabcn.org/index.php/ca/70-conveni-isaca-barcelona-chapter-amb-l-universitat-autonoma-de-barcelona?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId8ee8b64311